Home » Mặt bằng Penthouse – Duplex Vinhomes Central Park

Mặt bằng Penthouse – Duplex Vinhomes Central Park

Tổng Thể Vinhomes Central Park

Mặt Bằng  Tổng Thể Vinhomes Central Park

Penthouse The Central 1 - Vinhomes Central Park

Mặt bằng Penthouse tầng 36 – The Central 1

Penthouse The Central 2 - Vinhomes Central Park
Mặt bằng Penthouse tầng 45 – The Central 2

Mặt bằng Penthouse tầng 46 - The Central 3

Mặt bằng Penthouse tầng 46 – The Central 3

so-do-mat-bang-penthouse-tang-46-PH 01- Central-3

Mặt bằng Penthouse 01 – tầng 46 – The Central 3

so-do-mat-bang-penthouse-tang-46-PH 02- Central-3

Mặt bằng Penthouse 02 – tầng 46 – The Central 3

so-do-mat-bang-penthouse-tang-46-PH 03- Central-3

Mặt bằng Penthouse 03 – tầng 46 – The Central 3

so-do-mat-bang-penthouse-tang-46-PH 04- Central-3

Mặt bằng Penthouse 04 – tầng 46 – The Central 3so-do-mat-bang-penthouse 01-tang-46-PH 05- Central-3

Mặt bằng Penthouse 05 – tầng 46 – The Central 3

Vinhomes Central Park view sông và công viên

View từ Penthouse nhìn về công viên và sông Sài Gòn

Vinhomes Central Park view quận 2

View từ Penthouse nhìn về sông Sài Gòn, công viên và quận 2

VINHOMES CENTRAL PARK
Khu Đô Thị Hiện Đại và Cao Cấp Bậc Nhất Việt Nam
Phòng Kinh Doanh dự án Vinhomes Central Park

Thông Tin Chính Xác – Cập Nhật Liên Tục – Tư Vấn Chuyên Nghiệp