Home » Mặt bằng căn hộ Block Central 3 – Vinhomes Tân Cảng

Mặt bằng căn hộ Block Central 3 – Vinhomes Tân Cảng

Tổng Thể Vinhomes Central Park

Mặt Bằng  Tổng Thể Vinhomes Central Park

Mặt Bằng Tầng 2 – 22 – 24 – 34 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 1 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 2 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 3 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 4 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 5 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 6 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 7 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 8 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 9 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 10 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 11 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 12 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Tầng 23 – VinHomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 9 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bẳng Tầng 35 – 42 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 2 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 3 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 10 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 11 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Tầng 43 – 45 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 2 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 3 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 10 – Vinhomes CenTral Park

Mặt Bằng Căn Hộ 11 – Vinhomes CenTral Park

Khách hàng mua căn hộ Vinhomes Central Park – Block The Central 3 sẽ thực hiện thanh toán theo tiến độ các đợt thanh toán như sau:

VINHOMES CENTRAL PARK
Khu Đô Thị Hiện Đại và Cao Cấp Bậc Nhất Việt Nam
Phòng Kinh Doanh dự án Vinhomes Central Park

Thông Tin Chính Xác – Cập Nhật Liên Tục – Tư Vấn Chuyên Nghiệp