Monthly Archives: April 2020

Stella Mega City Cần Thơ – Đại Đô Thị Trung Tâm Thành Phố

Trong ngày 31 tháng 03 năm 2020, tập đoàn KITA Group đã công bố cho đợt mở bán tiếp theo từ ngày 01/04/2020 dự án Stella Mega City Cần Thơ – Đại đô thị trung tâm thành phố do KITA Invest ( công ty thành viên trực thuộc KITA Group) là Nhà Phát Triển dự […]

Continue Reading...